Holbæk Murer- og Tømrermesterforening

En kreds af murermestre og tømrermestre startede den 6. oktober 1897 foreningen “Murer- og Tømrermesterforeningen 1897”, det der senere skulle blive til Holbæk Murer- og Tømrermesterforening.  Der havde før den tid været en forening, der hed Tømrer- og Murermesterforeningen for Holbæk og Omegn.

Ovennævnte forening kørte godt de næste 22 år, men den 5 maj 1919 blev man enige om at dele i to selvstændige foreninger.

Det blev til Holbæk Murermesterforening og Holbæk Tømrermesterforening.

Men selv efter opdelingen i 1919 har de to foreninger hvert år holdt generalforsamling samtidig, med fælles spisning efter de respektive generalforsamlinger. Der har altid været et godt sammenhold blandt murermestrene og tømrermestrene i Holbæk.

Udviklingen gjorde at begge foreninger blev organiseret i Landsforeningen BYG og dette betød at man i 1994 blev enige om at sammenlægge foreningerne igen – ringen var sluttet og således gik det til at man i 1997 kunne fejre 100 års fødselsdag sammen.

Mesterforeningen er stadig en aktiv forening nu som Lokalforening under Dansk Byggeri og med hjemsted i Holbæk.

Her kan du downloade uddrag fra foreningsprotokoller (Tømrer)

Her kan du downloade en “Kortfattet historik over Holbæk Murermesterforening”

Her kan du downloade en “Historisk sammensætning af foreningens virke gennem årene 1897-1948”