Holbæk Murer- og Tømrermesterforening

En kreds af murermestre og tømrermestre startede den 6. oktober 1897 foreningen “Murer- og Tømrermesterforeningen 1897”, det der senere skulle blive til Holbæk Murer- og Tømrermesterforening.  Der havde før den tid været en forening, der hed Tømrer- og Murermesterforeningen for Holbæk og Omegn.

Ovennævnte forening kørte godt de næste 22 år, men den 5 maj 1919 blev man enige om at dele i to selvstændige foreninger.

Det blev til Holbæk Murermesterforening og Holbæk Tømrermesterforening.

Men selv efter opdelingen i 1919 har de to foreninger hvert år holdt generalforsamling samtidig, med fælles spisning efter de respektive generalforsamlinger. Der har altid været et godt sammenhold blandt murermestrene og tømrermestrene i Holbæk.

Udviklingen gjorde at begge foreninger blev organiseret i Landsforeningen BYG og dette betød at man i 1994 blev enige om at sammenlægge foreningerne igen – ringen var sluttet og således gik det til at man i 1997 kunne fejre 100 års fødselsdag sammen.

Mesterforeningen er stadig en aktiv forening nu som Lokalforening under Dansk Byggeri og med hjemsted i Holbæk.