Formand
Tømrermester Erik Taagaard
Email : dmk@dmk-pavilloner.dk
Tlf :59441047
Næstformand
Murermester Jesper Hass Hansen
Email : gislingemureren@mail.dk
Tlf :40112763
Bestyrelsesmedlem
Tømrermester Jens Brøchner
Email : jens@jb-aps.dk
Tlf :59434036
Bestyrelsesmedlem
Tømrermester Lasse Busk- Clausen
Email : busk-clausen@mail.tele.dk
Tlf :59470746
Bestyrelsesmedlem
Murermester Rene Voss
Email : murer@renevoss.dk
Tlf :59621421