Idag beskæftiges ca 10-15 ansatte med stor erfaring og ekspertise inden for ny-og tilbygninger, skorstensisolering, kirkerenovering, reparationsarbejde, svampeskader, restaurering af fredede og bevaringsværdige bygninger, bolig og erhvervs-service.
Jord-, beton- og kloakarbejder udføres af entreprenør Michael Jessen som firmaet har haft et samarbejde med i gennem mange år.

Vi sætter en stor ære i at levere et godt håndværk og at indgåede aftaler bliver overholdt.
Virksomheden er medlem af Dansk Byggeri og er omfattet af BYG garantiordningen, samt lokalforeningen under Dansk Byggeri, Holbæk Mur- og Tømrermesterforening.

Vi er kendt for punktlighed, faglig ekspertise, håndværksmæssig korrekt udførelse af opgaver ifølge vedtægter og bygningsbestemmelser samt gældende lovgivning.